Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Doplňkové informace Úspěchy ekologických zón

Pozitivní vliv dánských ekologických zón

Hned se zavedením první dánské ekologické zóny v Kodani/Frederiksbergu vycházeli odborníci z předpokladu, že pozitivní účinek snížení zatížení ovzduší pevnými částicemi bude citelný. Především doufali v roční snížení:

• 150 předčasných úmrtí méně
• 150 hospitalizovaných kvůli dýchacím či oběhovým potížím méně
• 750 případů bronchitidy méně
• 8.000 astmatiků méně
• 90.000 případů pracovní neschopnosti v souvislosti s dýchacími obtížemi méně

Starosta Klaus Bondam si při zavedení ekologické zóny 01.09.2008 přál, aby do budoucna bylo ekologickou zónou celé Dánsko.

V první bilanci v červenci 2011 bylo u příležitosti zpřísnění pravidel zón z kategorie EURO 3 na EURO 4 zjištěno, že díky ekologickým zónám došlo ke snížení pevných částic o 26 % a oxidů dusíku o 9 %.

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.