Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Ekologické zóny v Dánsku

Dánské ekologické zóny "Miljøzonen"

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Čistší vzduch pro obyvatele dánských měst. To je cíl ekologických zón (Miljøzonen) ve čtyřech největších městských aglomeracích Dánska.
Plaketami EcoSticker jsou nejprve regulovány pouze emise prachových částic, o něco méně oxidů dusíku (NOx) a dalších škodlivých látek, které ale budou muset být s největší pravděpodobností úřady pro ochranu životního prostředí v příštích letech více zohledněny.

Nákladní auta a autobusy – obzvláště ta s normou EURO 3, která nejvíce zatěžují životní prostředí, musejí být buď vybavena filtrem pevných částic, díky němuž vypouštějí do ovzduší méně pevných částic, nebo nezískají povolení k vjezdu do příslušných ekologických zón jednotlivých měst. Dieslová vozidla kategorie EURO 1 a EURO 2, pokud se jedná o nákladní automobily a autobusy – musejí zůstat vně zón.

Dopravní značení ekologické zóny (Miljøzone) v Dánsku

Z tohoto důvodu dánské ministerstvo životního prostředí přijalo v roce 2006 změnu „Zákona o ochraně životního prostředí“, který městům Kodaň/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense povoluje zřídit ekologické zóny a určit jejich hranice.
Vozidla, která chtějí vjet do ekologické zóny, především nákladní vozidla a autobusy s vysokým podílem škodlivých emisí, potřebují plaketu EcoSticker, v případě vozidel třídy EURO 3 je nezbytný filtr pevných částic. Pokud ho vozidlo nemá, může eventuálně požádat o udělení časově omezené výjimky (červené plakety EcoSticker).

01.11.2011 (poté, co již tři roky pro vnitrostátní dopravu platila povinnost mít pro vjezd do ekologické zóny plaketu), byla tato povinnost zavedena i pro zahraniční nákladní a autobusovou dopravu, tedy při vjezdu do ekologické zóny mít vozidlo opatřeno platnou plaketou.

Zřízením dosavadních čtyř ekologických zón v největších dánských městech bylo od roku 2009 dosaženo střednědobého a dlouhodobého snížení emisí a látek znečisťujících životní prostředí, podporována jsou nová a energeticky úsporná vozidla a zároveň starší a ovzduší zatěžující vozidla omezována v provozu.