Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Aalborg

Ekologická zóna (Miljozone) Aalborg byla po Kodani druhou ekologickou zónou, zavedenou v Dánsku. Zóna ve čtvrtém největším dánském městě byla zavedena 01.02.2009 nejprve pouze pro vozidla registrovaná v Dánsku, a sice pro nákladní automobily (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3.
Zóna se týká především centra Aalborgu.
Hranice zóny v centru Aalborgu prochází z východu od dálnice E45 podél Ostre Alle, která přechází do Kong Christians Alle a vede dále až na její konec v Limfjordu. Severní stranu zóny tvoří právě Limfjord.
Ulice Vestebro v Aalborgu je označena jako tranzitní a neplatí v ní povinnost vlastnit plaketu EcoSticker.
Více o ekologické zóně v Aalborgu naleznete na stránce města Aalborg. Mapa ekologické zóny k nahlédnutí zde.

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Aalborg také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Aalborg - Dánsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.02.2009
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
2.700 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna životního prostředí se v podstatě týká centra Aalborgu. Hranice ekologické zóny ležící v centru Aalborgu směřuje na východ od dálnice E45 podél Ostre Alle až do jejího přechodu v do Kong Christians Alle a Dannebrogsgade a poté pokračuje až na konec k Limfjord. Na severu je Limfjord hranicí ekologické zóny. Silnice Vestebro v Aalborgu je však označena jako tranzitní trasa a osvobozena od povinnosti EcoStickers.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App