Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Kodaň

Ekologická zóna (Miljozone) Kodaň je první ekologickou zónou zřízenou v Dánsku. Byla zřízena 01.09.2008 a platila nejprve pouze pro vozidla registrovaná v Dánsku, a sice pro nákladní vozidla (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3.
Ekologická zóna zahrnovala především centrum Kodaně a Frederiksberg. Aby nedošlo k přílišnému omezení komerční a trajektové dopravy, vede tranzitní cesta z Norhavenu ekologickou zónou, v níž neplatí povinnost vlastnit plaketu EcoSticker.
Více o ekologických zónách v Kodani a Frederiksbergu můžete nalézt na webových stránkách Kodaně www.miljozonen.dk. Mapa ekologických zón je k nahlédnutí zde.

www.miljozonen.dk/vognmand_kort.php

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Kodaň/Frederiksberg také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

[Bitte in "Tschechisch" übersetzen:] Tabellarische Übersicht über die Umweltzone

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Kodaň - Dánsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2008
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
2.700 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje v podstatě centrum Kodaně a obec Frederiksberg. Aby nebyla příliš zasažena přeprava zboží a trajekty z a do Kodaně, vede sice tranzitní trasa z Nordhavnenu skrz ekologickou zónu, není v ní ale povinnost mít EcoStickers (plaketu).
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App