Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Odense

Ekologická zóna (Miljozone) Odense byla poslední z celkových čtyř ekologických zón zřízených v Dánsku. Zóna, která se nachází v regionu Syddanmark na ostrově Fyn, byla ve třetím největším dánském městě zřízena 01.09.2010 a platila nejprve také pouze pro nákladní vozidla (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3 registrované v Dánsku.
Geografické hranice ekologické zóny Odense se nacházejí uvnitř města ohraničeného silnicí č. 2

Za zmínku stojí fakt, že na mostě Odins Bro, který vede přes kanál, platí také povinnost mít plaketu EcoSticker. Mapa zóny k nahlédnutí zde.

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Odense také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Odense - Dánsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2010
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
2.700 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zeměpisná hranice ekologické zóny Odense je tvořena silnicí Ringstraße 2 (Ring 2) ve městě Odense. Je nutné poznamenat, že na mostě Odins Bro, který vede přes kanál, je také nutné mít plaketu.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App