Ekologická zóna Aalborg - Dánsko

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 20.01.2019.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.

Ekologická zóna Aalborg

Ekologická zóna (Miljozone) Aalborg byla po Kodani druhou ekologickou zónou, zavedenou v Dánsku. Zóna ve čtvrtém největším dánském městě byla zavedena 01.02.2009 nejprve pouze pro vozidla registrovaná v Dánsku, a sice pro nákladní automobily (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3.
Zóna se týká především centra Aalborgu.
Hranice zóny v centru Aalborgu prochází z východu od dálnice E45 podél Ostre Alle, která přechází do Kong Christians Alle a vede dále až na její konec v Limfjordu. Severní stranu zóny tvoří právě Limfjord.
Ulice Vestebro v Aalborgu je označena jako tranzitní a neplatí v ní povinnost vlastnit plaketu EcoSticker.
Více o ekologické zóně v Aalborgu naleznete na stránce města Aalborg. Mapa ekologické zóny k nahlédnutí zde.

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Aalborg také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Aalborg - Dánsko
Ekologická zóna vyhlášena dne:
01.12.2008
Ekologická zóna v platnosti od:
01.02.2009
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Mikrobus (M2), Autobus (M3), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.11.2011 povolené třídy plaket:
Třída 4 (nejčistší třída = 4).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
Nákladní vozy třídy N2 a N3, které nesplňují Euronormu 4. Autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují Euronormu 4.
Peněžité pokuty:
Do 20.000 DKK (2.700 Euro).
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna životního prostředí se v podstatě týká centra Aalborgu. Hranice ekologické zóny ležící v centru Aalborgu směřuje na východ od dálnice E45 podél Ostre Alle až do jejího přechodu v do Kong Christians Alle a Dannebrogsgade a poté pokračuje až na konec k Limfjord. Na severu je Limfjord hranicí ekologické zóny. Silnice Vestebro v Aalborgu je však označena jako tranzitní trasa a osvobozena od povinnosti EcoStickers.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App