Ekologická zóna Aarhus

Ekologická zóna (Miljozone) Aarhus byla po Kodani a Aalborgu třetí zónou zřízenou v Dánsku. Ekologická zóna ve druhém největším dánském městě byla zřízena 01.09.2010 a platila nejprve pouze pro vozidla registrovaná v Dánsku, a sice pro nákladní vozidla (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3.

Ekologická zóna se nachází u aarhuského zálivu úžiny Kattegat, která se nachází na východní straně města. Z větší části je definována silnicí I. třídy č. 1 (okružní), a to jižním, západním a severním směrem. Doprava směrem k největšímu kontejnerovému přístavu Dánska po silnici č. 1 je povinnosti vlastnit plaketu zproštěna.
Více o ekologické zóně naleznete na stránkách města Aarhus. Mapa ekologické zóny k nahlédnutí zde.

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Aarhus také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Aarhus - Dánsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2010
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Mikrobus (M2), Autobus (M3), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.11.2011 povolené třídy plaket:
Třída 4 (nejčistší třída = 4).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
Do 20.000 DKK (2.700 Euro).
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna se nachází na Aarhuském zálivu Kattegat, který leží na východ od města. Ekologická zóna je v podstatě uzavřena silnicí Ringstraße 1 v jižním, západním a severním směru. Doprava přes Bundesstraße 1 do největšího kontejnerového terminálu v Dánsku je osvobozena od povinnosti mít plaketu.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App