Ekologická zóna Kodaň - Dánsko

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 21.01.2019.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.

Ekologická zóna Kodaň

Ekologická zóna (Miljozone) Kodaň je první ekologickou zónou zřízenou v Dánsku. Byla zřízena 01.09.2008 a platila nejprve pouze pro vozidla registrovaná v Dánsku, a sice pro nákladní vozidla (N2 a N3) a autobusy (M2 a M3) od normy EURO 3.
Ekologická zóna zahrnovala především centrum Kodaně a Frederiksberg. Aby nedošlo k přílišnému omezení komerční a trajektové dopravy, vede tranzitní cesta z Norhavenu ekologickou zónou, v níž neplatí povinnost vlastnit plaketu EcoSticker.
Více o ekologických zónách v Kodani a Frederiksbergu můžete nalézt na webových stránkách Kodaně www.miljozonen.dk. Mapa ekologických zón je k nahlédnutí zde.

www.miljozonen.dk/vognmand_kort.php

Od 01.11.2011 platí ekologická zóna Kodaň/Frederiksberg také pro nákladní vozidla a autobusy registrované mimo Dánsko, která musejí - tak jako vozidla domácí - splňovat normu EURO 4, aby mohla vjet do ekologických zón.

[Bitte in "Tschechisch" übersetzen:] Tabellarische Übersicht über die Umweltzone

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Kodaň - Dánsko
Ekologická zóna vyhlášena dne:
01.06.2008
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2008
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Mikrobus (M2), Autobus (M3), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.11.2011 povolené třídy plaket:
Třída 4 (nejčistší třída = 4).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
Nákladní vozy třídy N2 a N3, které nesplňují Euronormu 4. Autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují Euronormu 4.
Peněžité pokuty:
Do 20.000 DKK (2.700 Euro).
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje v podstatě centrum Kodaně a obec Frederiksberg. Aby nebyla příliš zasažena přeprava zboží a trajekty z a do Kodaně, vede sice tranzitní trasa z Nordhavnenu skrz ekologickou zónu, není v ní ale povinnost mít EcoStickers (plaketu).
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App