Výše uvedený přehled ukazuje, které typy vozidel podle data registrace nebo EURO normy mohou získat zelenou, příp. s udělením výjimky i červenou, plaketu EcoSticker.
V současné době se EcoSticker vydává pouze nákladním automobilům a autobusům s dieslovým pohonem. Ostatní vozidla prozatím nepotřebují pro vjezd do dánských ekologických zón žádnou plaketu EcoSticker.
Upozornění: Copyright tabulky vlastní Green-Zones GmbH.

Upozornění: Obytné automobily s nejvyšší povolenou hmotností 3,5 t a vyšší nepotřebují zatím plaketu EcoSticker, a to i přes své formální řazení k nákladním vozidlům.
Pro osobní vozidla a lehká vozidla není objednávka dánské plakety EcoSticker  potřebná, a proto ani možná.