Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace

Informace o plaketě EcoSticker

01.11.2011 byly v Dánsku zavedeny ekologické plakety EcoSticker, které jsou povinné pro nákladní automobily a autobusy s dieslovým motorem a s celkovou hmotností nad 3,5 t.
EcoSticker je rozpoznatelný podle zelené barvy  a musí být pořízen pro každé vozidlo zvlášť. Plaketa je opatřena údajem o zemi, v níž je vozidlo registrováno, a úřední poznávací značkou vozidla. Plaketa s nápisem „Low Emission Zone“ je nepřenosná a nemůže být používána pro několik vozidel současně. Každé vozidlo musí mít vlastní plaketu EcoSticker. Plaketa má neomezenou platnost shodnou s platností poznávací značky vozidla.

EcoSticker získá vozidlo třídy EURO 4, příp. EURO 3, pokud prokáže, že je vybaveno filtrem pevných částic. Vozidla třídy EURO 3 si mohou nechat dodatečně instalovat filtr pevných částic a získají, tak jako vozidla třídy EURO 4, zelenou plaketu EcoSticker.
Vozidla, která nezískají EcoSticker, mohou zažádat o výjimku, která může být udělena v podobě červené plakety EcoSticker.
Lehká vozidla, osobní automobily a všechna vozidla s benzínovým motorem zatím nepotřebují plaketu EcoSticker a mohou vjíždět do dánských ekologických zón bez omezení.
Vozidla, která mají povinnost opatřit si plaketu EcoSticker a při kontrole její vlastnictví neprokáží, musejí počítat s vysokými pokutami i trestem odnětí svobody. 

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.