Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace EcoSticker a typy vozidel

EcoSticker a dotčené typy vozidel

Pro zjištění zda, a případně jaký typ plakety EcoSticker konkrétní vozidlo obdrží, je nutné vozidlo klasifikovat dle následujícího seznamu druhů vozidel. Vozidla se dělí do tří skupin L, M, N následovně:

  • osobní automobil spadá do skupiny M1: přeprava osob s maximálně 8 místy k sezení (plus sedadlo řidiče), celková hmotnost max. 3,5 t
  • autobus spadá do skupiny M2 nebo M3: přeprava osob ve vozidle s minimálně 8 místy k sezení (plus sedadlo řidiče), od 3,5 t do 5 t odpovídá typu M2. Přeprava osob ve vozidle s minimálně 8 místy k sezení (plus sedadlo řidiče), od 5 t odpovídá typu M3.
  • užitková vozidla patří do skupiny N1: přeprava zboží, celková hmotnost do 3,5 t
  • nákladní automobily spadají do skupiny N2 nebo N3: přeprava zboží, celková hmotnost od 3,5 t do 12 t spadá do skupiny N2. Přeprava zboží, celková hmotnost od 12 t odpovídá skupině N3
  • motocykly, mopedy, tříkolky a lehká vozidla se 4 koly do 400 kg patří k typům L1-L7
Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.