Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace Filtr pevných částic

Potřebné parametry filtru pevných částic pro dánské ekologické zóny

Filtr pevných částic odstraní až 80 % škodlivých látek velkých vozidel. Filtr zachytí většinu částic téměř všech rozměrů. Většinou také nejjemnější částice, u nichž se předpokládá největší negativní vliv na lidské zdraví.

Aby byla zajištěna požadovaná funkčnost filtru pevných částic, musí být splněna následující kritéria:

  • • Maximální protitlak filtru pevných částic musí při maximálním výkonu motoru dosahovat 20 kPa
  • • Filtr pevných částic musí eliminovat emise minimálně o 80 %.
  • Podkladem jsou výpočty dle platné EU-metodiky.
  • • Při stálém používání musí filtr pevných částic zaručit, že kouřivost nepřesáhne hodnotu absorpčního koeficientu k 0,2 m-1. Měření je prováděno za filtrem při volné akceleraci.

[Bitte in "Tschechisch" übersetzen:] In der Regel erfüllen die meisten Filter diese Anforderungen, die durch die verschiedenen europäischen Zulassungen genehmigt wurden.

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.