Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace Plánované ekologické zóny

Plánované ekologické zóny

V současné době není jasně dáno, zda a v kterých městech budou zřízeny další ekologické zóny.
Až tato situace nastane, lze předpokládat, že – tak jako v jiných evropských zemích – bude současně řešena i otázka NOx, což by znamenalo zpřísnění pravidel vjezdu do čtyř stávajících zón.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App