Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Výjimky

Obecné výjimky
Vozidla, která jsou registrována jako oldtimery, vozidla ozbrojených sil, policie a záchranářská vozidla, jsou z povinnosti vlastnit plaketu vyjmuta.

Individuální výjimky
Zelená plaketa EcoSticker, potřebná pro vjezd do ekologických zón, předpokládá u nákladních vozidel a autobusů splnění emisní normy EURO 4. Pokud tomu tak není a vozidlo nemá ani filtr pevných částic, nebo ani s filtrem nesplňuje normu EURO 4, může majitel vozidla požádat o udělení výjimky. Ta je zpravidla časově omezená a má podobu červené plakety EcoSticker.
Žádost o udělení výjimky může být podána také pro vozidla třídy EURO 1 a EURO 2, Udělení je v kompetenci úřadu pro životní prostředí.

K žádosti o červenou plaketu EcoSticker je dánským úřadům třeba doložit:

  • Zdůvodnění použití plakety
  • Údaje o vozidle, včetně aktuální emisní normy
  • Údaje o emisních normách dalších vozidel ve vozovém parku žadatele
  • Ekonomické důvody, proč nemohl být instalován filtr pevných částic, včetně ročních účetních uzávěrek společnosti za posledních 5 let

Výše uvedené informace můžeme poskytnout v dánštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Udělení výjimky je buď na určitou dobu nebo pro jednu či více ekologických zón nebo pro konkrétní trasy nebo na jedno či více vozidel žadatele.

Pokud je žádosti o výjimku vyhověno, vozidlo získá červenou plaketu. 
Tato červená plaketa zobrazuje, že vozidlo má povolení vjezdu do ekologické zóny na určitou dobu.