Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace Vysoké pokuty

Vysoké pokuty a vězení v případě chybějící plakety EcoSticker

V případě chybějící nebo nesprávné plakety EcoSticker platí od 01.11.2011 dle § 36 Zákona o plaketách z 24.06.2011 peněžité pokuty, které se mohou vyšplhat až na 20.000 DKK, v přepočtu asi 2.700 euro.
Pokuty mohou být uděleny nejen řidiči, ale také majiteli vozidla, příp. jednateli, tzn. i právnické osobě. 
Při prokázání záměru lze navíc dle § 36 udělit trest odnětí svobody ve výši až 2 let, což se týká především případů, kdy si řidič či majitel vozidla záměrně nepořídí plaketu EcoSticker se záměrem zisku pro sebe či třetí osobu.

Důležité pro cizince

Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.