Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

I Danmark er en EcoSticker obligatorisk for lastbiler og busser!

Kørsel i miljøzoner i Danmark kræver en EcoSticker-miljømærkat! - Overtrædelse straffes med op til 20.000 kr.

Danish environmental badge – inform yourself and order now!


Dansk, grøn EcoSticker til lastbiler og busser med EURO 4-motor.

I Danmark er EcoSticker-mærkaten lovpligtig for lastbiler og busser
EcoSticker-mærkaten blev indført i Danmark allerede i 2009, og fra d. 01.11.2011 er den også obligatorisk for udlandske køretøjer.
Dette gælder for lastbiler og busser med en dieselmotor og en tilladt totalvægt på over 3,5 ton. Hvis man vil køre ind i en af de foreløbigt fire miløzoner med de nævnte køretøjer, skal man bruge en grøn EcoSticker.

En EcoSticker gives kun til køretøjer med en EURO 4-motor. Dermed undgår man den miljøskadelige forurening fra EURO 1 til 3-motorer, og man kan lettere kende forskel på de gamle køretøjer og de nye, miljøvenlige køretøjer. Målet er, at man med tiden forbedrer luftkvaliteten, og at man først og fremmest formindsker udledningen af skadeligt finstøv.
De fire mijøzoner befinder sig i Danmarks største byer. Disse er København, Aarhus, Odense og Aalborg, og i hver af disse byer er der oprettet såkaldte miljøzoner i de indre bydele, hvilket er markeret med særlige færdselsskilte.
En overtrædelse af EcoSticker-lovkravet kan medføre bødestraf på helt op til 20.000 kroner, og kan desuden føre til fængselsstraf.

Den danske EcoSticker
Fra den 01.11.2011 er en EcoSticker lovpligtig for kørsel med lastbiler og busser i de danske miljøzoner. Vi giver her et overblik over, hvilke køretøjer fra hvilke EURO-klasser, der kan få en EcoSticker, samt hvad man ellers skal være opmærksom på angående miljøzonerne ...
Hvis et køretøj ikke opfylder EURO 4-normen, kan det ikke få tildelt en grøn EcoSticker, og dermed heller ikke få en tilladelse til at køre ind i danske miljøzoner. For at få en dispensation i form af den røde EcoSticker er der visse krav, der skal opfyldes ...
Miljøzoner i Danmark
Siden den 01.11.2011 gælder de danske miljøzoner for al europæisk lastbil- og bustrafik. Som følge af miljøbeskyttelsesloven fra 14.12.2006 og en bekendtgørelse fra 24.06.2011 er der oprettet miljøzoner i de fire største byer ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. Her kan du få mere information om Green-Zones' realtidsinformationsservice ...

De danske miljøzoner

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Renere luft til indbyggerne i de danske byer. Det er målet med miljøzonerne i landets fire største og tættest befolkede byer.
Takket være EcoStickeren reduceres først og fremmest udledningen af finstøv. Derudover reduceres mængden af kvælstof (NOx) samt andre skadelige stoffer, der formentlig også vil få mere opmærksomhed fra miljømyndighederne i de kommende år.

Lastbiler og busser – især dem med EURO 3-klassificering, som belaster miljøet mest – skal have monteret et partikelfilter, så de udleder mindre finstøv, hvis man ønsker at køre ind i de forskellige byers miljøzoner. EURO 1- og EURO 2-dieselkøretøjer – i form af busser og lastbiler – får slet ikke lov at køre ind.

For at gennemføre dette besluttede Miljøministeriet i 2006 en ændring af Miljøbeskyttelsesloven, i hvilken man gav kommunerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg lov til at indføre miljøzoner og fastlægge miljøzonernes grænser.
Lastbiler og busser har en særligt skadelig udstødning, og de skal have en grøn EcoSticker for at køre ind i miljøzonen. EURO 3-køretøjer skal under alle omstændigheder have installeret et partikelfilter for at få tilladelse til at køre ind i zonen. Hvis man ikke kan leve op til kravene, kan man muligvis få tildelt en dispensation (den røde EcoSticker).

Den 01.11.2011 blev det også obligatorisk for alle udenlandske lastbiler og busser at have en miljømærkat for at få tilladelse til at køre ind i miljøzonerne (da havde det allerede været obligatorisk for danske køretøjer i 3 år).

Efter oprettelsen af de indtil videre fire miljøzoner i Danmarks største byer har man reduceret udledningen af de skadelige stoffer på både kortere og længere sigt, samtidigt med at man har opfordret folk til at købe nye køretøjer med bedre brændstoføkonomi. Derudover har man efterhånden kunnet forbyde kørsel med gamle og forurenende køretøjer.

Indførelsen af miljøzoner og den lovpligtige EcoSticker i Danmark har ført til mange spørgsmål fra den europæiske turismebranche og erhvervstransport. Under vores FAQ får du et overblik over de vigtigste spørgsmål og svar ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at EcoStickeren og miljøzonerne er blevet indført i Danmark. Hvis du vil vide mere om, hvor og hvordan kvælstofoxid og finstøv har betydning, og hvordan det skader sundheden, kan du finde detaljeret information her ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske Umweltplakette, også kendt som Feinstaubplakette, er en miljømærkat, der gives til EURO 4-køretøjer, der skal ind i de tyske miljøzoner. Information om den tyske Umweltplakette findes på 21 sprog, og kan købes og leveres fra Green-Zones inden for 24 timer ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...