Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Almene informationer

Information om EcoSticker-miljømærkaten

Den 01.11.2011 blev EcoSticker-miljømærkaten indført i Danmark, og den er lovpligtig for dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons.
EcoStickeren kendes på sin grønne farve, og for hvert køretøj skal der ansøges om en mærkat. På mærkaten står køretøjets registreringsnummer samt hvilket land, køretøjet er indregistreret i. Mærkaten med teksten ”Low Emission Zone” kan ikke gives videre, og den kan ikke gælde for flere køretøjer samtidigt. Hvert enkelt fartøj skal have sin egen EcoSticker. Mærkaten har en ubegrænset gyldighed, medmindre køretøjets nummerplade ændres.

Et køretøj får EcoStickeren, hvis det opfylder EURO 4-normen, eller hvis det opfylder EURO 3-normen, og man samtidigt kan dokumentere, at køretøjet har fået installeret partikelfilter. Man kan installere et partikelfilter på EURO 3-køretøjer, hvorefter de får en grøn EcoSticker ligesom EURO 4-køretøjer.
Køretøjer, der ikke kan få en grøn EcoSticker, kan søge om dispensation og derefter få tildelt en rød EcoSticker.
Lette køretøjer, personbiler samt alle benzindrevne køretøjer skal på nuværende tidspunkt ikke have en EcoSticker, og de kan frit køre ind i danske miljøzoner.
Hvis man ikke kan fremvise en EcoSticker ved kontrol af et køretøj, der skal have en EcoSticker, må man regne med høje bøder og fængselstraffe.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.