Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Almene informationer Høje bødestraffe

Høje bødestraffe og fængselsstraf for manglende EcoSticker

Mangler køretøjet en EcoSticker, eller har det en forkert EcoSticker, kan det fra d. 01.11.2011 straffes med bødestraf på op til 20.000 DKK, jævnfør § 36 i miljøzonebekendtgørelsen fra 24.06.2011.
Straffen kan ikke blot gives til chaufføren af køretøjet men også til køretøjets ejer eller forretningsfører, dvs. den juridisk ansvarlige person.
Ifølge bekendtgørelsens § 36 kan en overtrædelse derudover straffes med fængsel i op til 2 år. Dette gælder, hvis man forsætligt for egen vindings skyld, eller for at opnå en økonomisk fordel for andre, undlader at købe en EcoSticker.

Vigtigt at vide for udlændinge

Ubetalte bødestraffe fra og med 70 euro kan håndhæves og sågar føre til fængselsstraf i hjemlandet ifølge EU-direktiv 2011/82 fra 25.10.2011 ”om fremme af grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser”.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.