Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Almene informationer Partikelfilter

Krav til et partikelfilter i danske miljøzoner

Et partikelfilter fjerner op til 80 % af de skadelige stoffer fra tunge køretøjer. De allerfleste partikler i næsten alle størrelser opfanges af partikelfiltret. Som regel gælder det også de ultrafine partikler, der mistænkes for at være særligt sundhedsskadelige.

For at et partikelfilter kan virke efter hensigten, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Partikelfiltrets modtryk må højst være 20 kPa ved maksimal motorydelse.
  • Partikelfiltret skal reducere udledningen af partikler med mindst 80 %. Værdierne beregnes ud fra de gældende EU-procedurer.
  • Ved konstant brug skal partikelfiltret sørge for, at røggastætheden ikke overskrider en k-værdi på 0,2 m-1. Dette måles efter filteret ved fri acceleration.

Som regel opfylder de fleste filtre disse krav, der ligger til grund for til de forskellige europæiske indregistreringer.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.