Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Almene informationer Undtagelser

Undtagelser

Generelle undtagelser
Veteranbiler, forsvarets køretøjer, politiets køretøjer samt redningskøretøjer er undtaget fra kravet om miljømærkater.

Individuelle undtagelser
En grøn EcoSticker til kørsel med dieseldrevne lastbiler og busser i de danske miljøzoner kræver en motor, der lever op til EURO 4-normen om udstødning. Hvis køretøjet ikke overholder EURO 4-normen, fordi det ikke har partikelfilter, eller hvis det på trods af et partikelfilter ikke lever op til normen, kan man ansøge om en dispensation. En dispensation er som regel tidsbegrænset, og tildeles i form af en rød EcoSticker.
Desuden kan man ansøge om dispensation til EURO 1 og EURO 2-køretøjer. Om en dispensation kan gives, afhænger i alle tilfælde af miljømyndighedernes afgørelse.

Til en ansøgning om en rød miljømærkat, dvs. den røde EcoSticker, skal de danske miljømyndigheder bruge følgende oplysninger:

  • Baggrund for henvendelsen
  • Informationer om køretøjet inkl. hvilken EURO-norm køretøjet opfylder
  • Informationer om hvilken EURO-norm ansøgerens andre køretøjer opfylder
  • De økonomiske årsager til at køretøjet ikke er udstyret med et partikelfilter samt firmaets årsregnskaber for de seneste 5 år.

De nævnte informationer kan indsendes på dansk, engelsk, tysk eller fransk.

Dispensationen gælder enten for et bestemt tidsrum, for én eller flere miljøzoner, for bestemte strækninger eller for en eller flere af ansøgerens køretøjer.

Hvis en ansøgning fører til en dispensation, tildeles køretøjet en rød mærkat.

Denne røde mærkat viser, at et køretøj har tilladelse til at køre ind i de danske miljøzoner i en begrænset periode.