Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Baggrundsinformationer Finstøv og NOx

EcoSticker og finstøv

Den danske regering håber, at indførelsen af EcoStickeren i november 2011 for den samlede lastbil- og bustrafik i de danske miljøzoner vil føre til, at EU's gældende retningslinjer for befolkningens sundhed og for skadelige stoffer i luften kan opfyldes permanent.
Med EcoStickeren er det dog hovedsageligt problematikken med finstøv (PM) i luften, der reduceres. Som regel fører denne reduktion dog ikke til en reduktion af skadelige stoffer som kvælstof (NOx), kulbrinte (HC) og kulilte (CO). For at opnå en sådan reduktion kræver det, at man med tiden også indfører andre tiltag som f.eks. en mærkat, der også kan reducere NOx-problemet. Til dette formål findes f.eks. Crit'Air-mærkaten i Frankrig, eller den planlagte Blaue Plakette i Tyskland.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.