Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Baggrundsinformationer Succes med miljøzonerne

De positive følger i de danske miljøzoner

Allerede ved indførelsen af den første danske miljøzone i København/Frederiksberg regnede man med, at de positive effekter fra den reducerede finstøvbelastning ville være mærkbare. Med indførelsen af miljøzonen håbede man først og fremmest på en årlig reduktion på:

•    150 færre for tidligt døde
•    150 færre sygehusindlæggelser relateret til luftvejs- og kredsløbslidelser
•    750 færre bronkitisdiagnoser
•    8.000 færre astmadiagnoser
•    90.000 færre sygedage relateret til luftvejslidelser

Da miljøzonen blev indført d. 01.09.2008 udtrykte teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam et ønske om, at hele Danmark i fremtiden skal udgøre én stor miljøzone.

Da miljøzonen blev ændret fra at gælde EURO 3-motorer til EURO 4-motorer i juli 2010, blev det slået fast, at miljøzonen indtil da havde reduceret mængden af finstøv med 26 % og mængden af kvælstof med 9 %.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.