Ovennævnte oversigt viser, hvilke typer køretøj, der kan få hhv. en grøn EcoSticker eller en dispensation (en rød EcoSticker) ud fra EURO-norm eller dato for indregistrering.
Aktuelt er det kun dieseldrevne lastbiler og dieseldrevne busser, der skal bruge en Ecosticker. Alle andre køretøjer har endnu ikke brug for en EcoSticker for at kunne køre ind i danske miljøzoner.
Bemærk: Green-Zones GmbH ejer rettighederne til tabellen.

Bemærk: Autocampere med en tilladt totalvægt på 3,5 t og mere skal ikke bruge en EcoSticker på trods af deres lastbil-klassificering.
Aktuelt er det ikke nødvendigt eller muligt at bestille den danske EcoSticker-mærkat til personbiler og lette køretøjer.