Danske miljøzoner

De danske miljøzoner gælder fra og med den 01.11.2011 også for samtlige europæiske lastbiler og busser.
Til det formål vedtog man d. 14.12.2006 bekendtgørelsen BEK nr. 1517, som har til formål at forbedre luftkvaliteten.
Som optakt til udvidelsen af miljømærkat-påbuddet til udenlandske lastbiler og busser, dvs. til køretøjer der ikke er indregistreret i Danmark, fra og med d. 01.11.2011, vedtog man en national bekendtgørelse, BEK nr. 700, der gjorde EcoStickeren obligatorisk.