Miljøzone Aarhus – Danmark

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 22.08.2018

Der er intet forvarsel.

Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Godstransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Persontransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Varevogn

Køretøj (klasse N1) til godsbefordring op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Lastbil

Køretøj (klasse N2) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Tung varevogn

Køretøj (klasse N2) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Tung lastbil

Køretøj (klasse N3) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Autocamper

Campingvogn (køretøjsklasse M) op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Tung autocamper

Campingvogne (køretøjsklasse M) over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Personbil

Personbiler (køretøjsklasse M1) op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Minibus

Bus (klasse M2) under 5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Stor bus

Bus (klasse M3) over 5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Varevogn

Køretøj (klasse N1) til godsbefordring op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Lastbil

Køretøj (klasse N2) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt forbudt.
Tung varevogn

Køretøj (klasse N2) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Tung lastbil

Køretøj (klasse N3) til godsbefordring over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Autocamper

Campingvogn (køretøjsklasse M) op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Tung autocamper

Campingvogne (køretøjsklasse M) over 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Personbil

Personbiler (køretøjsklasse M1) op til 3,5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Minibus

Bus (klasse M2) under 5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Stor bus

Bus (klasse M3) over 5 t tilladt totalvægt.

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.

Miljøzonen i Aarhus

Miljøzonen i Aarhus var den tredje miljøzonen, der blev oprettet i Danmark efter København og Aalborg. Miljøzonen i Danmarks næststørte by blev oprettet den 01.09.2010, og gjaldt i første omgang kun for dansk indregistrerede lastbiler (N2 og N3) og busser (M2 og M3), der opfyldte EURO 3-normen.

Miljøzonen har Aarhus Bugt som den østlige grænse, og grænsen mod nord, syd og vest udgøres i grove træk af Ringvej 1. Trafikken på Ringvej 1 til og fra Danmarks største containerterminal er undtaget fra EcoSticker-påbuddet.
Yderligere information om miljøzonen i Aarhus Kommune kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her kan du se et kort over miljøzonen.

Fra og med d. 01.11.2011 gælder miljøzonen i Aarhus også for lastbiler og busser, der er indregistreret udenfor Danmark, og som – ligesom de danske køretøjer – også skal opfylde EURO 4-normen, for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Aarhus – Danmark
Miljøzonen bekendtgjort den:
01.06.2010
Miljøzonen er indført den:
01.09.2010
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Minibus (M2), Stor bus (M3), Lastbil (N2), Tung varevogn (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.11.2011 :
Kategori 4 (reneste kategori = 4).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (midlertidigt):
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (permanent):
Lastbiler i kategori N2 og N3, som ikke lever op til EURO-norm 4-kravene. Busser i kategori M2 og M3, som ikke lever op til EURO-norm 4-kravene.
Bødestraf:
Op til 20.000 DKK (2.700 Euro).
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen ligger ved Aarhusbugten i Kattegat – og bugten udgør zonens østlige grænse. Miljøzonen ligger generelt inden for ringvej 1, der udgør den sydlige, vestlige og nordlige grænse. Trafikken til og fra Danmarks største containerhavn via ringvej 1 er undtaget fra kravet om en miljømærkat.
Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser:
Vides endnu ikke
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App