Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzonen i Aalborg

Miljøzonen i Aalborg var den anden miljøzone efter København, der blev oprettet i Danmark. Miljøzonen i Danmarks fjerdestørste by blev oprettet d. 01.02.2009, og gjaldt i første omgang kun for dansk indregistrerede lastbiler (N2 og N3) og busser (M2 og M3), der opfyldte EURO 3-normen.
Området dækker nogenlunde Aalborgs centrum.
Grænsen for zonen i Aalborgs centrum strækker sig omtrent fra motorvej E45 langs med Østre Alle, videre over i Kong Christians Alle og Dannebrogsgade til vejen ender ved Limfjorden. Limfjorden udgør samtidigt miljøzonens nordlige grænse.
Gaden Vesterbro i Aalborg er dog udlagt som transitrute, hvor EcoSticker-påbuddet ikke er gældende.
Yderligere informationer om miljøzonen i Aalborg Kommune kan findes på Aalborg kommunes hjemmeside. Her kan du se et kort over miljøzonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Aalborg – Danmark
Miljøzonen er indført den:
01.02.2009
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
2.700 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker generelt hele Aalborgs centrum. Grænsen for miljøzonen i Aalborgs centrum udgøres i øst af motorvej E45 langs Østre Alle indtil denne munder du i Kong Christians Alle og Dannebrogsgade. Derfra går grænsen videre til Dannebrogsgades ende ved Limfjorden. Limfjorden udgør ligeledes miljøzonens nordgrænse. Aalborgs Vesterbro er dog afmærket som transitrute, og her er der ikke krav om en EcoSticker.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App