Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzonen i Aarhus

Miljøzonen i Aarhus var den tredje miljøzonen, der blev oprettet i Danmark efter København og Aalborg. Miljøzonen i Danmarks næststørte by blev oprettet den 01.09.2010, og gjaldt i første omgang kun for dansk indregistrerede lastbiler (N2 og N3) og busser (M2 og M3), der opfyldte EURO 3-normen.

Miljøzonen har Aarhus Bugt som den østlige grænse, og grænsen mod nord, syd og vest udgøres i grove træk af Ringvej 1. Trafikken på Ringvej 1 til og fra Danmarks største containerterminal er undtaget fra EcoSticker-påbuddet.
Yderligere information om miljøzonen i Aarhus Kommune kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her kan du se et kort over miljøzonen.

Fra og med d. 01.11.2011 gælder miljøzonen i Aarhus også for lastbiler og busser, der er indregistreret udenfor Danmark, og som – ligesom de danske køretøjer – også skal opfylde EURO 4-normen, for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Aarhus – Danmark
Miljøzonen er indført den:
01.09.2010
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
2.700 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen ligger ved Aarhusbugten i Kattegat – og bugten udgør zonens østlige grænse. Miljøzonen ligger generelt inden for ringvej 1, der udgør den sydlige, vestlige og nordlige grænse. Trafikken til og fra Danmarks største containerhavn via ringvej 1 er undtaget fra kravet om en miljømærkat.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App