Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzonen i København

Miljøzonen i København var den første miljøzone, der blev oprettet i Danmark. Den blev indført d. 01.09.2008, og gjaldt i første omgang kun for dansk indregistrerede lastbiler (N2 og N3) og busser (M2 og M3), der opfyldte EURO 3-normen.
Miljøzonen dækker stort set hele København og Frederiksberg kommuner. For ikke at forhindre erhvervstrafikken samt trafikken til og fra færgehavnene findes der en transitrute gennem miljøzonen til Nordhavnen, og denne rute er undtaget fra EcoSticker-påbuddet.
Yderligere information om miljøzonen i København og Frederiksberg kommuner kan findes på den kommunale hjemmeside www.miljozonen.dk. Her kan du se et kort over miljøzonen.

Fra og med d. 01.11.2011 gælder miljøzonen i København/Frederiksberg også for lastbiler og busser, der er indregistreret udenfor Danmark, og som – ligesom de danske køretøjer – også skal opfylde EURO 4-normen, for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone København – Danmark
Miljøzonen er indført den:
01.09.2008
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
2.700 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker generelt hele Københavns centrum samt Frederiksberg Kommune. For ikke at begrænse erhvervstrafikken/færgetrafikken til og fra Københvan er der dog etableret en transitrute fra Nordhavnen og gennem miljøzonen. På denne rute er de tikke nødvendigt med en EcoSticker (miljømærkat).