Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzonen i Odense

Miljøzonen i Odense er den sidste af de i alt fire miljøzoner, der er blevet oprettet i Danmark. Miljøzonen i Danmarks tredjestørste by blev oprettet den 01.09.2010. I første omgang gjaldt den kun for dansk indregistrerede lastbiler (N2 og N3) og busser (M2 og M3), der opfyldte EURO 3-normen.

Miljøzonens geografiske grænse udgøres af byens Ring 2.
Vær opmærksom på, at EcoSticker-påbuddet ligeledes gælder på drejebroen Odins Bro, der fører over Odense Kanal. Du kan desuden finde et kort over miljøzonen her.

Fra og med d. 01.11.2011 gælder miljøzonen i Odense også for lastbiler og busser, der er indregistreret udenfor Danmark, og som – ligesom de danske køretøjer – også skal opfylde EURO 4-normen, for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Odense – Danmark
Miljøzonen er indført den:
01.09.2010
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
2.700 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzone Odenses geografiske grænse forløber på indersiden af Odenses ringvej 2. Det er vigtigt at bemærke, at drejebroen Odins Bro, der fører over Odense Å, også ligger inden i miljøzonen, og der derfor skal bruges en miljømærkat for at kunne køre hér.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App