Om os

Green-Zones GmbH og GEMB mbH har hovedsæde i Berlin, Tyskland, og tilbyder information, rådgivning og handel inden for miljø og klima.

Green-Zones GmbH tager sig af områderne finstøv og miljøzoner, mens GEMB mbH agerer inden for lovpligtig og frivillig emissionshandel.

Green-Zones GmbH er officielt registreret i Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin Charlottenburg, Tyskland, under nummeret HRB 169866.

GEMB mbH står for Gesellschaft für Emissionsmanagement und Beratung mit beschränkter Haftung, og det er officielt registreret i Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin Charlottenburg, Tyskland, under nummeret HRB 101917.

Green-Zones

Green-Zones og firmaets internetportaler www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.crit-air.fr, www.umwelt-pickerl.at, www.ecosticker.dk, www.lez-belgium.be og www.blaue-plakette.de leverer information om temaerne finstøv og kvælstof samt de dermed forbundne tiltagende indskrænkninger, disse giver for trafikken i de europæiske lande i form af indførelse af miljøzoner.

Eftersom disse informationer ikke offentligtgøres centralt på hverken europæisk eller nationalt plan, og eftersom de tilgængelige informationer efter vores mening ikke er gode nok, tilbyder vi gratis information på vores hjemmesider.

Vores løbende udgifter, lønninger samt de omfattende udgifter, der følger med driften af vores omtrent 40 nationale og internationale hjemmesider på op mod 23 sprog, dækker vi ved at levere finstøv-miljømærkater til privatpersoner og firmaer.

Aktuelt er der tale om miljømærkater i form af den tyske Umweltplakette, den franske Crit'Air-mærkat, den østrigske Umweltpickerl og den danske EcoSticker (ethvert inden- og udenlandsk køretøj har i disse lande brug for den respektive mærkat i de afmærkede miljøzoner). Yderligere nationale mærkater vil følge i de kommende år, såsom f.eks. Blaue Plakette (kvælstofmærkat) samt en E-Plakette (til elbiler) i Tyskland. Dertil kommer lignende mærkater til køretøjer i Spanien og Tjekkiet.

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com med portalerne www.emissionshaendler.com og www.handel-emisjami.pl beskæftiger sig med lovpligtige emissionshandler i Polen, Tyskland og Østrig. Emissionshändler.com har siden december 2005 handlet med CO2-kvoter/emissionsrettigheder (køb, salg, bytte) på forskellige energibørser i Europa og som bilaterale handler.

Climate Company

Climate Company med portalen www.climate-company.com køber, og kompenserer CO2-kvoter for privatpersoner og firmaer, som ikke er omfattede af lovpligtig emissionshandel.

Climate Company leverer information angående klimaforandringer, klimabeskyttelse og CO2-neutral (-kompenseret) bilkørsel. Derudover tilbyder Climate Company via sin portal, at privatpersoner kan købe klimagaver og klimaneutralitet. Dermed kan enhver person frivilligt tage del i den europæiske handel med emissionsrettigheder ved at købe klimamærkater og klimacertifikater, eller man kan engagere sig i internationale klimabeskyttelsesprojekter – under alle omstændigheder kan man gøre noget godt for vores klima og for fremtiden.