Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

In Denemarken is voor vrachtwagens en bussen de EcoSticker verplicht!

Deense milieuzones vereisen de EcoSticker! – Er dreigen geldboetes tot 2.700 euro

Deense milieusticker – krijg nu meer informatie en vraag hem aan!

De groene Deense EcoSticker voor vrachtwagens en bussen van de klasse Euro 4

In Denemarken is de EcoSticker verplicht voor vrachtwagens en bussen.
De EcoSticker is al sinds 2009 in Denemarken ingevoerd, maar is vanaf 01-11-2011 ook voor buitenlandse voertuigen verplicht. Het gaat om vrachtwagens en bussen die op diesel rijden met een gewicht groter dan 3,5 t. Wanneer deze een van de vier milieuzones willen binnenrijden hebben zij een groene EcoSticker nodig.

De EcoSticker wordt alleen uitgereikt aan voertuigen van de klasse Euro 4, zodat vrachtwagens en bussen van de klassen Euro 1-3 het milieu minder vervuilen en die van de nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen beter kunnen worden onderscheiden. Het doel hiervan is dat de luchtkwaliteit steeds beter zal worden en dat in het bijzonder minder schadelijk fijnstof zal worden uitgestoten.

De vier milieuzones bevinden zich in de grote steden in Denemarken. Dit zijn Kopenhagen, Aalborg, Aarhus en Odense, die in hun binnenstad zogenaamde ‘miljozonen’ (milieuzones) hebben ingericht, die door speciale verkeersborden zijn aangegeven. In het geval dat er zich geen EcoSticker op het voertuig bevindt en dus de regel niet wordt aangehouden, dreigen er boetes tot 2.700 euro of zelfs een gevangenisstraf.

De EcoSticker in Denemarken
Sinds 01-11-2011 is de EcoSticker in Deense milieuzones voor vrachtwagens en bussen verplicht. Wij geven hier een overzicht welke voertuigen van welke euroklasse een EcoSticker krijgen en waar nog meer met betrekking tot de milieuzones op moet worden gelet ...
Zolang een voertuig niet aan de Euro 4 norm voldoet, heeft het geen recht op een groene EcoSticker en mag het daardoor niet de Deense milieuzones binnenrijden. Voor een uitzondering in de vorm van een rode EcoSticker zijn speciale regels van toepassing ...
Milieuzones in Denemarken
De Deense milieuzones zijn sinds 01-11-2011 voor het gehele vrachtwagen- en busverkeer verplicht. De milieuzones in de vier grootste steden zijn door de milieubeschermingswet van 14-12-2006 en de verordening van 24-06-2011 vastgelegd ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...

De Deense milieuzones “Miljøzonen“

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Schone lucht voor burgers in Deense steden. Dat is het doel van de milieuzones (Miljøzonen) in de vier dichtstbevolkte gebieden van het land.
Door de EcoSticker worden meestal alleen de emissies van fijnstof verminderd, in tegenstelling tot stikstofoxiden (NOx) en andere schadelijke stoffen, waarmee vermoedelijk in de komende jaren echter meer en meer door milieu-instanties rekening moet worden gehouden.

Vrachtwagens en bussen - in het bijzonder die van de Euronorm 3, die het milieu het meest belasten, moeten een ingebouwde roetfilter hebben zodat daarmee minder fijnstof in de lucht komt, anders krijgen deze geen toegang tot de betreffende milieuzones in de steden. Euro 1 en Euro 2 dieselvoertuigen - zolang het niet om vrachtwagens en bussen gaat - hebben geen milieusticker nodig.

Daardoor heeft het Deense ministerie voor milieu in 2006 de ''milieubeschermingswet'' veranderd,  dat de gemeenten  Kopenhagen, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus en Odense toelaat milieuzones in te voeren en de grenzen ervan te bepalen.
De bijzonder emissieschadelijke vrachtwagens en bussen die de milieuzones inrijden hebben een EcoSticker nodig en in het geval van klasse Euro 3 moet er in de voertuigen een roetfilter zijn ingebouwd.
Als dit niet kan worden vervuld, kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een uitzondering (rode Ecosticker).

Op 01-11-2011 (na een verplichting van de milieusticker voor binnenlands verkeer) werd ook het gehele buitenlandse vrachtwagen- en busverkeer verplicht om alleen nog maar met een milieusticker de milieuzone binnen te mogen rijden.

Met de inrichting van tot nu toe nog vier milieuzones in de grootste Deense steden werden daarmee sinds 2009 emissies en luchtverontreinigende stoffen op korte en lange termijn verminderd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen geëist alsmede oude en luchtverontreinigende voertuigen steeds meer van het verkeer uitgesloten.

Door de invoering van milieuzones en de verplichte EcoSticker in Denemarken zitten het Europese handelsverkeer en het toerisme met veel vragen. De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u in onze FAQ op een rij ...
Stikstofoxide en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden waarom in Denemarken milieuzones en de EcoSticker zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxide en fijnstof werken en hoe ze de gezondheid kunnen schaden kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse Milieusticker is voor voertuigen van de klasse Euro 4 verplicht die Duitse milieuzones willen binnenrijden. De informatie over de Duitse Milieusticker is in 21 talen beschikbaar en uw bestelling kan bij Green-Zones nog dezelfde dag worden behandeld ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...