Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Achtergrondinformatie Fijnstof en stikstofoxiden

EcoSticker en fijnstof

Door het invoeren van de EcoSticker in november 2011 voor het gehele vrachtwagen- en busverkeer in de Deense milieuzones hoopt de Deense regering de EU-richtlijnen over luchtverontreinigende stoffen en de gezondheid van de bevolking te kunnen bereiken.
Echter wordt door de EcoSticker alleen het probleem van het fijnstof (PM) verkleint. In de regel is er geen vermindering van de schadelijke stoffen stikstofoxide (NOx), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) in de lucht. Hierdoor is er behoefte aan meer maatregelen, zoals het invoeren van een milieusticker die ook het probleem rondom stikstofoxide verkleint. Voorbeelden hiervan zijn het Crit’Air Ecovignet in Frankrijk en de geplande Blauwe Sticker in Duitsland.

Bestel hier de Deense Ecosticker voor de milieuzones in Denemarken

 

 

.