Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Algemene informatie De roetfilter

Eisen aan een roetfilter voor Deense milieuzones

Een roetfilter verwijdert tot 80% van de schadelijke uitlaatstoffen van voertuigen. De meeste stofdeeltjes van bijna elke grootte worden door de roetfilter opgevangen, in de regel ook hele kleine deeltjes waarvan men denkt dat deze bijzonder schadelijk voor de gezondheid zijn.

Om de goede werking van een roetfilter te waarborgen, zijn er de volgende eisen gesteld:

  • De maximale tegendruk van de roetfilter moet bij een maximale motorkabel 20 kPa bedragen.
  • De roetfilter moet de uitstoot van stofdeeltjes met minstens 80% verminderen.
  • De basis hiervoor zijn de geldende EU-berekeningen
  • Bij een constant gebruik moet de roetfilter ervoor zorgen dat de dichtheid van het gas de U-waarde van 0,2 m-1 niet overschrijdt. De meting verloopt met een filter bij een vrije versnelling.

In de regel voldoen de meeste filters aan deze eisen, die door verschillende Europese toelatingen zijn goedgekeurd.

Bestel hier de Deense Ecosticker voor de milieuzones in Denemarken

 

 

.