Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Algemene informatie Hoge geldboetes

Hoge geldboetes en gevangenisstraf voor een missende EcoSticker

In het geval van een missende of verkeerde EcoSticker voor een voertuig gelden er vanaf 01-11-2011 overeenkomstig § 36 van de milieustickerwet van 24-06-2011 geldboetes, die tot wel 20.000 DKK kunnen bedragen, dit is omgerekend rond 2.700 euro.
De boetes kunnen niet alleen aan de bestuurder van het voertuig, maar ook aan de bezitter van het voertuig of de bedrijfsleider, dus een juridische persoon, worden uitgeschreven.
Daarbij kan overeenkomstig met § 36 van de wet bij bewezen opzet een gevangenisstraf van  2 jaar worden uitgesproken. Dit geldt in het bijzonder wanneer er met opzet geen EcoSticker is gekocht en er daarom sprake is van een financieel gewin.


Belangrijke informatie voor buitenlanders

Vanaf een geldboete van 70 euro of meer volgt er overeenkomstig EU richtlijn 2011/82 van 25-10-2011 “ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen” bij het niet betalen van de boete een tenuitvoerleggingsprocedure in het thuisland dat tot een gevangenisstraf kan leiden.

Bestel hier de Deense Ecosticker voor de milieuzones in Denemarken

 

 

.