Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Algemene informatie Toekomstige milieuzones

Toekomstige milieuzones

Op dit moment wordt er nog niet gepland of en hoe er in andere steden in het land milieuzones worden ingevoerd.
Als dit toch gebeurd, kan men ervan uitgaan dat dan – zoals ook in andere Europese   landen – er ook rekening zal worden gehouden met het onderwerp stikstofoxide. Dit betekent dan ook een verscherping van de regels voor het binnenrijden van de tot nu toe vier milieuzones in Denemarken.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App