Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Algemene informatie Uitzonderingen

Uitzonderingen

Algemene uitzonderingen
Voertuigen die gebruikt worden voor een oldtimerrit, militaire voertuigen, voertuigen van de politie en nood- en reddingsdiensten zijn van de milieustickerregeling bevrijd.

Individuele uitzonderingen
De in de Deense milieuzones benodigde groene EcoSticker voor vrachtwagens en bussen die op diesel rijden verlangt emissienorm Euro 4. Als dit niet het geval is en het voertuig geen roetfilter heeft of met een roetfilter toch niet aan de emissienorm Euro 4 voldoet kan er voor het voertuig een uitzondering worden aangevraagd. Deze is in de regel voor een bepaalde termijn en wordt in de vorm van een rode EcoSticker uitgegeven.
Uitzonderingen kunnen ook voor voertuigen van de klasse Euro 1 en Euro 2 worden aangevraagd. Of een voertuig recht heeft op een uitzondering wordt door de milieu-instantie bepaald.

Voor het aanvragen van de rode sticker, de rode EcoSticker, heeft de Deense milieu-instantie de volgende informatie nodig:

  • Reden voor de uitzondering
  • Informatie over het voertuig inclusief de actuele emissienorm
  • Emissienormen van andere voertuigen die in het bezit zijn van de persoon die de uitzondering aanvraagt
  • Economisch bewijs dat het laten inbouwen van een roetfilter niet verantwoord is, inclusief de jaarrekeningen van de laatste 5 jaar van de ondernemer

De eerder genoemde informatie kan in het Deens, Engels, Duits of Frans worden ingediend.

De uitzondering geldt voor een bepaald tijdperk of voor een of meerdere milieuzones of op bepaalde trajecten of voor een of meerdere voertuigen van de persoon die de uitzondering aanvraagt.

Als een aanvraag voor een uitzondering wordt ingewilligd, krijgt het betreffende voertuig een rode milieusticker.

Deze rode milieusticker laat zien dat het voertuig de toestemming heeft om binnen een bepaald termijn de Deense milieuzones binnen te rijden.