Het overzicht hierboven laat zien welke voertuigtypen met welke datum van registratie of euronorm een groene EcoSticker of uitzondering (rode EcoSticker) kunnen krijgen.
Op dit moment wordt de EcoSticker alleen nog aan vrachtwagens of bussen die op diesel rijden uitgegeven. Alle andere typen voertuigen hebben voor het binnenrijden van de Deense milieuzones nog geen EcoSticker nodig.
Let op: Het auteursrecht van de tabel ligt bij Green-Zones GmbH.

Let op: Campers met een gewicht van 3,5 t of meer hebben ondanks hun classificatie als vrachtwagen op dit moment geen EcoSticker nodig.
Voor personenauto’s en brommobielen is de bestelling van de Deense Ecosticker op dit moment niet noodzakelijk en ook niet mogelijk.