Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk FAQ Veelgestelde vragen Geldigheid en het aanbrengen

Hoe lang is de EcoSticker geldig en hoe breng ik deze aan op mijn voertuig?

Plaatsing binnen linksonder

Zolang het kenteken niet is veranderd en de EcoSticker niet door een gebroken voorruit is beschadigd, is de milieusticker de gehele levensduur van uw voertuig geldig.

Met de plaats waar de sticker moet worden aangebracht moet in het bijzonder rekening mee worden gehouden. De EcoSticker wordt – in tegenstelling tot de meeste andere milieustickers in Europa – van binnen gezien links onder op de voorruit van het voertuig aangebracht.