Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk FAQ Veelgestelde vragen Wie krijgt de EcoSticker?

Het overzicht hierboven laat zien welke voertuigtypen met welke datum van registratie of euronorm een groene EcoSticker of uitzondering (rode EcoSticker) kunnen krijgen.
Op dit moment wordt de EcoSticker alleen nog aan vrachtwagens of bussen die op diesel rijden uitgegeven. Alle andere typen voertuigen hebben voor het binnenrijden van de Deense milieuzones nog geen EcoSticker nodig.
Let op: Het auteursrecht van de tabel ligt bij Green-Zones GmbH.