Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Milieuzones in Denemarken

De Deense milieuzones “Miljøzonen“

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Schone lucht voor burgers in Deense steden. Dat is het doel van de milieuzones (Miljøzonen) in de vier dichtstbevolkte gebieden van het land.
Door de EcoSticker worden meestal alleen de emissies van fijnstof verminderd, in tegenstelling tot stikstofoxiden (NOx) en andere schadelijke stoffen, waarmee vermoedelijk in de komende jaren echter meer en meer door milieu-instanties rekening moet worden gehouden.

Vrachtwagens en bussen - in het bijzonder die van de Euronorm 3, die het milieu het meest belasten, moeten een ingebouwde roetfilter hebben zodat daarmee minder fijnstof in de lucht komt, anders krijgen deze geen toegang tot de betreffende milieuzones in de steden. Euro 1 en Euro 2 dieselvoertuigen - zolang het niet om vrachtwagens en bussen gaat - hebben geen milieusticker nodig.

Verkeersbord milieuzone (Miljøzone) in Denemarken

Daardoor heeft het Deense ministerie voor milieu in 2006 de ''milieubeschermingswet'' veranderd,  dat de gemeenten  Kopenhagen, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus en Odense toelaat milieuzones in te voeren en de grenzen ervan te bepalen.
De bijzonder emissieschadelijke vrachtwagens en bussen die de milieuzones inrijden hebben een EcoSticker nodig en in het geval van klasse Euro 3 moet er in de voertuigen een roetfilter zijn ingebouwd.
Als dit niet kan worden vervuld, kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een uitzondering (rode Ecosticker).

Op 01-11-2011 (na een verplichting van de milieusticker voor binnenlands verkeer) werd ook het gehele buitenlandse vrachtwagen- en busverkeer verplicht om alleen nog maar met een milieusticker de milieuzone binnen te mogen rijden.

Met de inrichting van tot nu toe nog vier milieuzones in de grootste Deense steden werden daarmee sinds 2009 emissies en luchtverontreinigende stoffen op korte en lange termijn verminderd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen geëist alsmede oude en luchtverontreinigende voertuigen steeds meer van het verkeer uitgesloten.