Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Aalborg

De milieuzone (Miljozone) Aalborg is de tweede milieuzone na Kopenhagen die in Denemarken is ingevoerd. De milieuzone in de vierde stad van Denemarken werd op 01-02-2009 ingevoerd en gold eerst alleen maar voor de in Denemarken geregistreerde voertuigtypen vrachtwagen (N2 en N3) en bussen (M2 en M3) vanaf de Euro 3 norm.
De milieuzone betreft het centrum van Aalborg.
De grens van de in het centrum van Aalborg liggende milieuzone loopt van het oosten van de autosnelweg E45, die overgaat in de Ostre Allee en daarna de Kong Christians Alle tot zijn einde bij de Limfjord.
De Vesterbrogade in Aalborg is echter een doorgangsweg waar de plicht van de EcoSticker niet geldt. Meer informatie over de milieuzone in de gemeente Aalborg kunt u op de website van de stad Aalborg vinden. Een kaart met de milieuzones kunt u hier bekijken.

Vanaf 01-11-2011 geldt de milieuzone Aalborg ook voor vrachtwagens en bussen die buiten Denemarken zijn geregistreerd en die – precies zoals de binnenlandse voertuigen – aan de Euro 4 norm moeten voldoen om de milieuzone binnen te mogen rijden.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
De milieuzone Aalborg
Milieuzone geldig sinds:
01-02-2009
Soort milieuzone:
Altijd geldig, 00:00-24:00 uur
Boetes :
2.700 €
Gebied van de milieuzone:
De milieuzone omvat het centrum van Aalborg. De grenzen van de milieuzone in het centrum van Aalborg lopen in het oosten van de autosnelweg E45 naar de Ostre Allee totdat deze in de Kong Christians Allee en Dannebrogsgade overgaat en verloopt tot het einde aan het Limfjord. De noordelijke grens van de milieuzone is het Limfjord. De Vestebrogade in Aalborg is echter een doorgangsroute, hier geldt de verplichting een EcoSticker te hebben niet.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App