Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

W Danii wszystkie samochody ciężarowe i autobusy muszą mieć plakietkę EcoSticker!

Aby móc wjechać do strefy ekologicznej w Danii konieczne jest posiadanie EcoStickera! – Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest do 2.700€

Duńska plakietka ekologiczna - Poinformuj się i zamów teraz!

Duński EcoSticker dla pojazdów normy EURO 4, typ samochody ciężarowe i autobusy.

W Danii plakietka ekologiczna EcoSticker jest obowiązkowa dla samochodów ciężarowych i autobusów
Już w 2009 r. wprowadzono w Danii plakietkę EcoSticker, która od 01.11.2011 r. jest także obowiązkowa dla pojazdów zagranicznych. Obowiązek ten dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów z silnikiem Diesla o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przy wjeździe do jednej z czterech utworzonych do tej pory stref ekologicznych, przy czym konieczny jest tutaj zielony EcoSticker.
EcoSticker przyznawany jest tylko pojazdom spełniającym wymogi normy EURO 4, aby samochody ciężarowe i autobusy spełniające wymogi norm EURO 1-3 w mniejszym stopniu zanieczyszczały środowisko oraz aby można je było lepiej odróżnić od nowych i bardziej przyjaznych środowisku pojazdów.
W czterech największych duńskich miastach, tj. Kopenhadze, Aalborgu, Aarhus i Odense, utworzono strefy ekologiczne. W każdym z tych miast, w jego środkowej części, utworzono tak zwane Miljozonen (strefy ekologiczne), które oznaczone są specjalnymi znakami. Kto narusza obowiązek posiadania EcoStickera może zostać ukarany grzywną w wysokości do 2.700 euro, a także karą pozbawienia wolności.

Duńska plakietka ekologiczna EcoSticker
Od 01.11.2011 r. w duńskich strefach ekologicznych samochody ciężarowe i autobusy muszą obowiązkowo posiadać EcoSticker. Prezentujemy, które pojazdy jakich klas EURO otrzymają EcoSticker oraz na co poza tym trzeba uważać jeśli chodzi o strefy ekologiczne ...
Jeżeli pojazd nie spełnia wymogów normy EURO 4, nie otrzyma zielonego EcoStickera, a co za tym idzie – prawa do wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej. Aby jednak uzyskać dopuszczenie jednostkowe w formie czerwonego EcoStickera niezbędne jest wypełnienie kilku formalności ...
Strefy ekologiczne w Danii
Od 01.11.2011 r. przestrzeganie regulacji obowiązujących w duńskich strefach ekologicznych jest obowiązkowe dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów ze wszystkich krajów europejskich. Na mocy Ustawy o ochronie środowiska z dn. 14.12.2006 r. i rozporządzenia z dn. 24.06.2011 r. utworzono strefy ekologiczne w czterech największych miastach Danii ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...

Duńskie strefy ekologiczne "Miljøzonen"

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Czystsze powietrze dla obywateli w duńskich miastach. To cel, któremu służyć mają strefy ekologiczne (Miljøzonen) w czterech największych aglomeracjach kraju. Dzięki EcoStickerowi redukcji ulega zazwyczaj tylko poziom emisji pyłów, w mniejszym stopniu tlenków azotu (NOx) i innych substancji szkodliwych, które w nadchodzących latach będą najprawdopodobniej musiały być w coraz większym stopniu uwzględniane przez organy ochrony środowiska.  Samochody ciężarowe i autobusy – szczególnie te spełniające wymogi normy EURO 3, które w największym stopniu obciążają środowisko, będą musiały zostać wyposażone w filtr cząstek stałych, aby emitować mniej pyłów do atmosfery. W przeciwnym razie nie otrzymają prawa wjazdu do danej strefy ekologicznej miast. Pojazdy napędzane silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 1 i EURO 2 – jeśli chodzi o samochody ciężarowe i autobusy – muszą pozostać na zewnątrz strefy.

Z tego powodu duńskie ministerstwo środowiska w 2006 r. uchwaliło zmianę „Ustawy o ochronie środowiska”, na mocy której gminy Kopenhaga/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus i Odense otrzymały pozwolenie do utworzenia stref ekologicznych oraz do określenia ich granic. Pojazdy wjeżdżające do stref ekologicznych, przede wszystkim szczególnie szkodliwe pod względem emitowanych spalin samochody ciężarowe i autobusy, muszą posiadać zielony EcoSticker lub, w przypadku pojazdów spełniających wymogi normy EURO 3, muszą mieć wbudowany filtr cząstek stałych. Jeżeli nie jest możliwe spełnienie tych wymogów istnieje możliwość ewentualnego przyznania na ograniczony okres dopuszczenia jednostkowego (czerwonego EcoStickera).

Dn. 01.11.2011 r. (po upływie ponad 3 lat od wprowadzenia obowiązku posiadania plakietki ekologicznej dla krajowych uczestników ruchu) wprowadzono także obowiązek posiadania plakietki w celu wjazdu do strefy ekologicznej zagranicznym samochodem ciężarowym lub autobusem. Wraz z wprowadzeniem czterech dotychczas utworzonych stref ekologicznych w największych duńskich miastach od roku 2009 obserwuje się średnio- i długoterminową redukcję emisji substancji szkodliwych dla powietrza, wspiera się użytkowanie nowych i efektywnych energetycznie pojazdów oraz eliminuje stopniowo z ruchu stare i nieprzyjazne środowisku pojazdy.

Utworzenie w Danii stref ekologicznych i wprowadzenie obowiązku posiadania EcoStickera zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki.Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
Przyczynę wprowadzenia w Danii stref ekologicznych i EcoStickera stanowią tlenki azotu i pyły, pochodzące głównie z pojazdów napędzanych silnikiem Diesla. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu oraz jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Niemiecka plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających wymogi normy Euro 4, których kierowcy chcą wjechać do niemieckiej strefy ekologicznej. Informacje dotyczące niemieckiej plakietki ekologicznej publikowane są w 21 językach. Plakietki można nabywać w Green-Zones przez 24 h ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...