Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk FAQ Często zadawane pytania Pytania związane zamówień

Tak zamawia się duński EcoSticker

Dane niezbędne do złożenia zamówienia na EcoSticker
Przy składaniu zamówienia na EcoSticker należy podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj. Ponadto potrzebny jest dowód rejestracyjny pojazdu wraz z ewentualnym dodatkowym potwierdzeniem dokumentującym spełnienie wymogów normy emisji spalin EURO 4. Co więcej w ramach procedury składania zamówienia potrzebny będzie adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, data rejestracji pojazdu oraz jego typ (samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód użytkowy, autobus).
Dowód rejestracyjny pojazdu można przesłać bezpośrednio przy składaniu zamówienia lub bezpośrednio pocztą elektroniczną lub faksem do Green-Zones (adresy podane są w zakładce Kontakt).

Pojazdy, które nie uzyskają EcoStickera
Podając datę rejestracji i typ pojazdu należy zwrócić uwagę, iż starsze pojazdy co do zasady nie otrzymują zielonego EcoStickera.
Jeżeli mimo to złożą Państwo zamówienie podając fałszywe lub niepoprawne dane, EcoSticker nie zostanie dostarczony oraz nie otrzymają Państwo zwrotu wpłaconych pieniędzy.
Dla następujących typów pojazdów i dat rejestracji nie można zamówić zielonego EcoStickera:

  • Zamówienia nie można złożyć dla samochodów ciężarowych i autobusów, które zostały zarejestrowane przed 01.04.2008 r. i nie posiadają filtra cząstek stałych lub nie można udowodnić, iż spełniają wymogi normy Euro 4.
  • Zamówienia nie można złożyć dla samochodów ciężarowych i autobusów, które zostały zarejestrowane przed 01.10.2001 r.
Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.

Opłata i dostarczenie plakietki EcoSticker
Płatność za zamówienie EcoSticker może być dokonana kartą kredytową, poprzez przedpłatę. Przy płatnościach z góry dostawa EcoStickera może trwać nieco dłużej.
Jeżeli zamówienie na EcoSticker zostanie złożone od poniedziałku do piątku do godziny 13:00 MEZ, istnieje możliwość opracowania złożonego zamówienia jeszcze tego samego dnia w trybie ekspresowym.
Rachunek za zamówienie otrzymają Państwo razem z EcoStickerem drogą pocztową.
Zazwyczaj EcoSticker dostarczany jest pod wskazany adres drogą pocztową około 5-14 dni później. W trybie ekspresowym około 2 dni wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo EcoSticker drogą pocztową, należy przykleić go od strony kierowcy po lewej stronie u dołu przedniej szyby.