Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Informacje ogólne

Informacje o duńskiej plakietce ekologicznej

Dn. 01.11.2011 r. wprowadzono w Danii plakietkę ekologiczną EcoSticker, która jest obowiązkowa dla samochodów ciężarowych i autobusów napędzanych silnikiem Diesla o masie całkowitej powyżej 3,5 t.
EcoSticker jest koloru zielonego. Dla każdego pojazdu należy złożyć osobny wniosek o przyznanie plakietki. Na plakietce widnieje kraj rejestracji pojazdu oraz jego numer rejestracyjny. Plakietka z napisem „Low Emission Zone“ jest nieprzenoszalna i nie może być wykorzystywana dla więcej niż jednego pojazdu jednocześnie. Każdy pojazd musi być opatrzony własnym EcoStickerem. Ważność plakietki jest nieograniczona, o ile numer rejestracyjny pojazdu pozostanie ten sam.

EcoSticker otrzymują pojazdy, które spełniają wymogi normy EURO 4 lub EURO 3 posiadające unowocześniony filtr cząstek stałych. W pojazdach spełniających wymogi normy EURO 3 można przeprowadzić modernizację filtra cząstek stałych i uzyskać zielony EcoSticker dla tego pojazdu jako spełniającego wymogi normy EURO 4.
Dla pojazdów, które nie uzyskają zielonego EcoStickera, można złożyć wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego, które przyznaje się jako czerwony EcoSticker.
Pojazdy lekkie, samochody osobowe, jak również wszystkie pojazdy benzynowe nie muszą aktualnie jeszcze posiadać EcoStickera i mogą wjeżdżać do duńskich stref ekologicznych bez wypełniania rygorów.
Kierowcy pojazdów objętych obowiązkiem posiadania EcoStickera, którzy w razie kontroli nie przedłożą plakietki, muszą liczyć się z wysokimi grzywnami oraz nawet karą pozbawienia wolności.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.