Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Informacje ogólne Przyszłe strefy ekologiczne

Przyszłe strefy ekologiczne

Aktualnie nie planuje się, czy oraz w jaki sposób w innych miastach w kraju tworzone będą strefy ekologiczne.
Jeżeli tak się stanie, można wyjść z założenia, iż wówczas – tak jak w innych krajach w Europie – regulacji mogłyby zostać poddane również kwestie związane z NOx. To oznacza także zaostrzenie przepisów dotyczących wjazdu do już istniejących czterech duńskich stref ekologicznych.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App