Powyższy zarys pokazuje, które typy pojazdów z określoną datą rejestracji lub normą EURO mogą otrzymać zielony EcoSticker lub dopuszczenie jednostkowe (czerwony EcoSticker).
Aktualnie EcoSticker przyznawany jest tylko samochodom ciężarowym z silnikiem Diesla i autobusom z silnikiem Diesla. Wszystkie pozostałe typy pojazdów nie potrzebują jeszcze EcoStickera w celu wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej.
Uwaga: prawo autorskie do tabeli posiada Green-Zones GmbH.