Wysokie grzywny i kara więzienia za brak EcoStickera

W przypadku braku EcoStickera lub posiadania niewłaściwego EcoStickera dla danego pojazdu od dn. 01.11.2011 r. zgodnie z § 36 Ustawy o plakietkach ekologicznych z dn. 24.06.2011 r. obowiązują grzywny wynoszące do 20.000 DKK, co w przeliczeniu na euro daje równe 2.700 euro.
Kary mogą zostać nałożone nie tylko na kierowcę pojazdu, ale także na jego właściciela lub prezesa przedsiębiorstwa, tj. daną osobę prawną.
Ponadto zgodnie z § 36 przedmiotowej Ustawy w przypadku udowodnienia działania umyślnego może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Powyższe obowiązuje w szczególności wtedy, gdy Ecosticker nie został kupiony umyślnie, co doprowadziło do uzyskania korzyści finansowej dla siebie lub innej osoby.

Ważne informacje dla obcokrajowców

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.