Duńskie strefy ekologiczne

Od dn. 01.11.2011 r. duńskie strefy ekologiczne obowiązują także dla wszystkich europejskich uczestników ruchu ciężarowego i autobusowego.
Podstawę powyższego stanowi Ustawa o ochronie środowiska BEK Nr. 1517 uchwalona dn. 14.12.2006 r., która reguluje działania mające na celu poprawienie jakości powietrza.
Na chwilę przed rozszerzeniem obowiązku posiadania plakietki na zagraniczne samochody ciężarowe i autobusy, tj. na pojazdy, które nie były zarejestrowane w Danii, ze skutkiem na 01.11.2011 r. uchwalono dn. 24.06.2011 r. rozporządzenie krajowe BEK Nr. 700 nakładające obowiązek posiadania EcoStickera.