Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

EcoSticker i pyły

Poprzez wprowadzenie EcoStickera w listopadzie 2011 r. dla wszystkich samochodów ciężarowych i autobusów w celu wjazdu do duńskich stref ekologicznych duński rząd ma nadzieję, że wartości przepisane odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi substancji zanieczyszczających powietrze i dotyczącymi zdrowia będą mogły zostać osiągnięte możliwe na stałe.
Jednakże EcoSticker redukuje głównie tylko problem pyłu (PM). Zasadniczo plakietka nie prowadzi do redukcji substancji szkodliwych, tj. tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC) oraz tlenku węgla (CO). Obniżenie wartości tych substancji wymaga aktualnie podjęcia dalszych działań, takich jak wprowadzenie plakietki, która ograniczyłaby również problem NOx. Tutaj, na przykład, można zapoznać się z informacjami na temat francuskiej winiety Crit’Air oraz planowanej niemieckiej niebieskiej plakietki.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.