Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk O nas

O nas

GEMB mbH i Green-Zones GmbH z siedzibą w Niemczech są komercyjnymi przedsiębiorstwami, które oferują przedsiębiorstwom i klientom prywatnym  doradztwo, usługi i serwis w zakresie ochrony klimatu i środowiska.

Green-Zones GmbH  przejmuje przy tym działalność związaną z pyłem i strefami ekologicznymi, a GEMB mbH działalność związaną z obowiązkowym i dobrowolnym handlem emisjami.

Spółka Green-Zones GmbH jest wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Berlina Charlottenburg pod numerem HRB 169866B.

Spółka GEMB mbH zajmuje się zarządzaniem emisjami i doradztwem i jest wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Berlina Charlottenburg pod numerem HRB 101917.

Green-Zones

Green Zones na swoich portalach www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.lez-france.fr, www.blaue-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at, www.lez-belgium.be i www.ecosticker.dk udziela informacji na temat środowiska, drobnego pyłu i związanymi z tym coraz w większej ilości ograniczeniami ruchu w krajach europejskich wynikających z tworzenia stref ekologicznych/LEZ. Ponieważ informacje o stałych i zależnych od pogody strefach ekologicznych (czasowych strefach ekologicznych) w Europie i każdym z państw nie są oferowane centralnie przez jednostki publiczne, a z naszego punktu widzenia także w większości są niewystarczające, to Green-Zones będzie tutaj kompleksowo udzielał o nich informacji. To nie będzie się tylko działo na naszej stronie głównej www.green-zones.eu lecz także na dalszych ponad 40 różnych stronach internetowych dostępnych w aż do 23 językach oraz bezpłatnej aplikacji Green-Zones w 9 językach. Nasze nakłady na koszty osobowe, tłumaczenia oraz prowadzenie stron internetowych i aplikacji Green-Zones jak również obszernej codziennej kwerendy jak i prac redakcyjnych do naszych codziennych newsów, pokrywamy z załatwiania plakietek ekologicznych i pyłowych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.
Do usług zalicza się przeprowadzenie rejestracji w strefach ekologicznych (LEZ) jak również sprzedaż przedsiębiorstwom statycznych i dynamicznych danych dotyczących stref ekologicznych. Indywidualnym turystom jak również dla transportuwi turystycznego zapewnia się ustawowe plakietki i winietki jak również rejestracje i zezwolenia wjazdu.
Obecnie są to niemiecka plakietka ekologiczna Umweltplakette, francuska winieta CritÁir, austriacki Umwelt-Pickerl, REG-Certificate dla belgijskich stref ekologicznych (jako dowód poprawnej rejestracji), hiszpańska Distintivo Ambiental i europejska e-plakietka.
Kolejne krajowe plakietki pojawią się w następnych latach, jak np. niemiecka Blaue Plakette (niebieska plakietka tlenków azotu) i czeska Emisni-Plaketa.

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com poprzez swoje portale www.emissionshaendler.com i www.handel-emisjami.pl prowadzi działalność związaną z obowiązkowym handlem emisjami w Polsce, Niemczech i Austrii. Od grudnia 2005 r. Emissionshändler.com prowadzi dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie handel CO2/prawami do emisji (kupno, sprzedaż, wymiana), jak również udziela się w zakresie handlu bilateralnego.